Trivselserklæring og mobbepolitik
 
Hvad forstår vi ved trivsel?
At alle er trygge og føler sig godt tilpas.
 
Hvad forstår vi ved mobning?
Når en elev bliver drillet igen og igen og bliver ked af det, er det mobning. Det er også mobning, hvis nogen bliver ved med at drille, efter at man alvorligt har prøvet at sige stop.
 
Hvad forstår vi ved konflikter?
Det, der ligger imellem en diskussion og et skænderi eller slagsmål, er en konflikt.
En diskussion uden ende eller løsning er også en konflikt, hvis man ikke længere kan styre det og  bliver grov imod den anden.
 
Hvad vil vi med vores antimobbestrategi?
Vi vil forhindre mobning og sørge for, at det bliver taget seriøst op med eleverne, hvis det sker.
 
Hvad gør vi for at forebygge mobning?
Lærerne er gode til at tage fat om tingene.
Eleverne lærer at arbejde sammen med andre elever.
Der er en ordentlig tone i klassen og især overfor elever, som har det svært, for at undgå at det bliver smart at tale grimt til dem.
Det må ikke blive smart at grine ad kammerater, som laver fejl, når de bliver hørt eller læser op.
Fælles arrangementer for eleverne for at skabe sammenhold mellem store og små.
"Elevrådets 10 Bud" bruges, når der er problemer i klassen, eller man diskuterer meningen med de enkelte bud en gang imellem.
 
Vi vil lave et spørgeskema om trivsel og bagefter lade nogle fra UMV tale med klasserne for at få uddybet svarene og for at vise, at  eleverne også er aktive for trivsel og imod mobning.
 
Hvad gør vi helt konkret,  hvis der opstår mobning, og for at forhindre at det gentager sig?
Trin 1: Først må klasselæreren gå ind i det sammen med dem, det handler om.
Trin 2: Klasselæreren må tage det op med klassen, så den kan fortælle dem der mobber, at mobning ikke er smart.
Trin 3: Hvis det ikke er nok, må klasselæreren få fat i skolelederen, så han kan tale med mobberne.
Trin 4: Skoleleder og klasselærer kan indkalde den enkelte mobber med forældre til en samtale.
Trin 5: Skolelederen kan bortvise mobberen.
 
Hvordan kan vi inddrage forældrene i arbejdet for trivsel og imod mobning?
Vi kan fortælle om vores antimobbestrategi på forældremøderne ved skoleårets start, og når nye elever er til indmeldelsessamtale med deres forældre, og så kan vi fortælle forældrene, hvis deres barn har været med i mobning.
Forældrene skal også vide, at klasselæreren sammensætter de faste grupper i klassen og styrer pladsbytningen for at man kan lære at arbejde sammen med andre end dem, man bedst kan lide.